Opti Rallye 2024

Grani opti rallye arrangeras söndagen den 2.6.2024. Välkomna med!

Regler

1.1. Vi seglar i Kappseglingsreglernas anda. Väjnings- och startregler bör efterföljas så gott det går.

1.2. Båt som bryter mot regler kan straffas med ett tvåsvängsstraff eller uteslutas ur tävlingen.

1.3. Protester behandlas ej.

1.4. När båten är på vattnet skall tävlande ha på sig personlig flytutrustning.

2. Behörighet och anmälan

2.1. Regattan är öppen för alla GSS juniormedlemmar och NJK:s yngre juniorer med båtar i Optimist klassen. Utrustningen behöver inte mätbrev.

2.2. Deltagare bör vara medlem i Segling och Båtsport i Finland r.f. eller vara försäkrad på motsvarande sätt.

2.3. Anmälan görs via https://gss.nimenhuuto.com/, NJK:s juniorer kan anmäla sig gemensamt via e-post: aleksi.miikkulainen@gss.fi, anmälan senast 26.5.2024.

2.4. Anmälningsavgift: det är gratis att delta.

3. Programmet

3.1. Tidtabell söndagen den 2.6:

kl. 9:30 registrering kl. 10:00 skepparmöte kl. 10:55 första varningssignal

3.2. Totalt 4 seglingar

3.3. Ingen startprocedur påbörjas efter kl. 14:00

4. Tävlingsplatsen och banorna

4.1. Tävlingscentrum är Gallträsk Segelsällskaps paviljong, Gallträsk södra strand i Grankulla.

4.2. Seglingarna sker på Gallträsk.

4.3. Banorna är kryss-läns banor.

5. Seglingsföreskrifterna

5.1. Märken är vita bojar med orangefärgade streck.

5.2. Startmärkena är startfartyget vid styrbordsändan och en flaggboj vid babordsändan.

5.3. Målmärkena är målfartyget vid ena ändan och en flaggboj vid andra ändan.

5.4. Flagga D är klassflagga

6. Priser

6.1. Alla får medalj, topp tre får även pokal. Vinnaren får ta hand om GSS vandringspris Galiburken för ett år framöver.

7. Följebåtar

7.1. Förbränningsmotorer är förbjudna på Gallträsk.

7.2. Endast funktionärer från GSS och NJK får röra sig på Gallträsk, egna följebåtar är förbjudna.

8. Ansvarsfriskrivning

8.1. De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se Kappseglingsreglerna, regel 4, Besluta att kappsegla.

8.2. Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt rum i samband med eller före, under eller efter kappseglingen.

9. Försäkring

9.1. Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande ansvarsförsäkring.

10. Tilläggsinformation

10.1. Tilläggsinformation hittas på GSS nimenhuuto. Vid eventuella frågor kontakta aleksi.miikkulainen@gss.fi / Aleksi Miikkulainen gsm 040-7529710

Välkomna!