Medlemskap

Med medlemsansökan som finns längre ner kan du ansöka om medlemskap, uppdatera dina kontaktuppgifter samt avsluta medlemskapet. Avslutar du medlemskapet för den enda vuxna i familjen stryks även familjens samtliga barn ur medlemsregistret.

Medlemsavgifterna för år 2024

  • Medlemsavgift seniorer (26 år och äldre) 30€
  • Medlemsavgift yngre seniorer (18-25 år) 30€
  • Medlemsavgift juniorer 30€
  • Båtavgift opti 10€
  • Båtavgift, övriga 30€
  • Besiktningsavgift 25€
  • Påminnelseavgift för obetald räkning 5€

Medlemsavgifterna och vårinfo för 2024 skickas per post i början av april. Vänligen betala avgifterna inom utsatt tid så slipper vi extra kostnader för påminnelser. GSS har betalt förbundsavgifter för alla medlemmar för 2024 enligt medlemsregistret vid årsskiftet -23/24.

Betalningsblankett för medlemsavgiften bifogas vårinfo. Kontrollera att uppgifterna som finns i medlemsregistret är riktiga. Det skall vara minst en vuxen medlem från familjen samt junioren som seglar. Om ni vill börja segla skall du fylla i en skild ansökan för både dig själv och ditt/dina barn.