Inloggning

Medlemsavgifter

Avgifterna för år 2018

Medlemsavgift seniorer (26 år och äldre) 30,- /person
Medlemsavgift yngre seniorer (18-25 år) 15,- /person
Medlemsavgift juniorer 15,- /person
Båtavgift Opti 10,- /båt
Båtavgift , övrig 30,- /båt
Besiktningsavgift 25,- /besiktning
Påminnelseavgift för obetald räkning 5,-  /påminnelse

Bankkonto: Aktia FI5940551140000625

Betalningsblankett för medlemsavgiften bifogas vårinfo. Kontrollera att uppgifterna som finns i medlemskartoteket är riktiga. Det skall vara minst en vuxen medlem från familjen samt junioren som seglar.

Lägg gärna till andra familjemedlemmar som vill bli medlem.

MEDLMENSANSÖKAN

Spamfilter
Skriv siffran 10 med bokstäver: