Bli medlem

Medlemsavgifterna för år 2019

  • Medlemsavgift seniorer (26 år och äldre) 30€
  • Medlemsavgift yngre seniorer (18-25 år) 15€
  • Medlemsavgift juniorer 15€
  • Båtavgift opti 10€
  • Båtavgift, övriga 30€
  • Besiktningsavgift 25€
  • Påminnelseavgift för obetald räkning 5€

Bankkonto: Aktia FI5940551140000625

Betalningsblankett för medlemsavgiften bifogas vårinfo. Kontrollera att uppgifterna som finns i medlemsregistret är riktiga. Det skall vara minst en vuxen medlem från familjen samt junioren som seglar.

Lägg gärna till andra familjemedlemmar som vill bli medlem.